IDIOMA:
Castellano

Per a Català
anar a
Home
Chistes 2002 Chistes 2003 Chistes 2004 Chistes 2005 Chistes 2006 Chistes 2007 Chistes 2008 Chistes 2009 Chistes 2010
Chistes 2011 Chistes 2012 Chistes 2013 Chistes 2014 Chistes 2015 Chistes 2016 Chistes 2017 Chistes 2018 Chistes 2019
Chistes 2020 Chistes 2021 Chistes 2022 Chistes 2023
https://facebook.com/andres.farolalanne http://farohumor.blogspot.com.es/ Los mejores chistes
www.youtube.com/Farohumor www.twitter.com/Farohumor https://instagram.com/farohumor/
¿Quieres utilizar algún dibujo en un Facebook, blog, Twitter u otra pubicación web sin ánimo de lucro?
Puedes hacerlo pero te pedimos que pongas un link a www.e-faro.info. No debes modificar el contenido de la imagen y nos envías un mail para saber por donde andan los dibujos a:

IDIOMA:
Català

Para Castellano
ir a
Home
Acudits 2002 Acudits 2003 Acudits 2004 Acudits 2005 Acudits 2006 Acudits 2007 Acudits 2008 Acudits 2009 Acudits 2010
Acudits 2011 Acudits 2012 Acudits 2013 Acudits 2014 Acudits 2015 Acudits 2016 Acudits 2017 Acudits 2018 Chistes 2019
Acudits 2020 Acudits 2021 Acudits 2022 Acudits 2023
https://facebook.com/andres.farolalanne http://farohumor.blogspot.com.es/ Els millors acudits
www.youtube.com/Farohumor www.twitter.com/Farohumor https://instagram.com/farohumor/
Vols utilitzar algun dibuix en un Facebook, blog, Twitter o altra pubicació web sense ànim de lucre?
Pots fer-lo però et demanem que posis un link a www.e-faro.info. No pots modificar el contingut de la imatge i ens envies un mail per saber on paren els dibuixos a:

Canal de Youtube de FARO.
Canal de Youtube de FARO

CLIC AQUÍ


ANIMACIÓ. DIBUIXOS ANIMATS.
ANIMACIÓN. DIBUJOS ANIMADOS


Durant la temporada 2004-2005 Faro crea la sèrie setmanal sobre medi ambient "Plim i Cutxinel.lo" per a Canal Reus Televisió. Es tracta d'uns curts d'entre dos i tres minuts de durada que s'emeten dins
de "Oxigen", un programa de sensibilització sobre temes de medi ambient.

Durante la temporada 2004-2005 Faro crea la serie semanal sobre medio ambiente "Plim i Cutxinel.lo" para Canal Reus Televisió.
Se trata de unos cortos de entre dos y tres minutos de duración que se emiten dentro de "Oxigen", un programa de sensibilización sobre temas de medio ambiente.


MEDI AMBIENT - MEDIO AMBIENTE

PUBLICITAT TV - PUBLICIDAD TV

Faro realitza també dibuixos animats per a diferents anuncis en televisió

Faro realiza también dibujos animados para diferentes anuncios en televisión.

HUMOR TARRAGONA

En la tardor de 2003 apareixen en les pantalles de MésTV, la televisió de Tarragona, la primera tira de dibuixos animats amb els personatges Beto i Bombeta, uns secundaris habituals de l'acudit de premsa. Són els responsables del comentari petit dels acudits de Faro.

En el otoño de 2003 aparecen en las pantallas de MésTV, la televisión de Tarragona, la primera tira de dibujos animados con los personajes Beto y Bombeta, unos secundarios habituales del chiste de prensa. Son los responsables del comentario pequeño de los chistes de Faro.